Airbnb a sousedské vztahy, možnosti obrany

Se vzrústajícím počtem poskytovatelů ubytování v systému Airbnb přibývá bohužel i konfliktů mezi ubytovanými a ostatními obyvateli domu. Mezi nejčastější objekty stížností patří hluk, nepořádek, ztráta pocitu bezpečí v domě a přenášení nákladů ubytovaných na obyvatele. Je vůbec možné se efektivně bránit? Celý příspěvek

Share

Airbnb v běžném bytě – ubytování, nájem, nebo něco jiného?

Velká část hostitelů nemá k provozování ubytovacích služeb v systému Airbnb živnostenské oprávnění, protože se nesprávně domnívají, že ho nepotřebují. V tomto článku se zaměříme na právní postavení tohoto krátkodobého užívání bytů a snad vyvrátíme mylnou představu, že podnikání v Airbnb není podnikání.  Celý příspěvek

Share

Platnost nájemní smlouvy dle §2235 OZ k nebytovému prostoru a možný postih nájemce

Aby se na nájemní vztah vztahovala ustanovení o nájmu bytu (§2235 OZ a následující), která zaručují nájemci značně vyšší ochranu než obecný nájem, musí být předmětem nájmu byt nebo dům. OZ vnímá (oproti například stavebnímu zákonu) vnímá pojem bytu velmi široce.  Celý příspěvek

Share

Airbnb – povinnosti ubytovatele

Hostitelé v systému Airbnb často zapomínají (nebo se záměrně vyhýbají) na základní povinnosti, které platí pro všechny poskytovatele ubytování. Nejedná se o šikanu zaměřenou jen proti malým podnikatelům, ale o regulační mechanismy, které platí pro všechny podnikatele v této oblasti.V následujícím článku se zaměříme zejména na povinnosti daňové, poplatkové a evidenční. Celý příspěvek

Share

Domácnost a osoby v ní

Ze zákona 40/1946 Sb. se do OZ nepřenesla ucelená definice pojmu domácnost, jak byla uveden v § 115 zákona 40/1964 Sb.: „Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“ Důvodová zpráva uvádí pojem domácnost ve dvou významech a to jako společenství spolužijících osob a vybavení, nebo zařízení obydlí. Z hlediska ustanovení o nájmu bytu je podstatnější vnímání domácnosti právě jako pospolitosti osob. Celý příspěvek

Share